cheshmandaz
چشم انداز و مأموریت رسا

چشم انداز

رسا یک شرکت ایرانی الاصل با روابط بین المللی مستحکم و با زمینه فعالیت مهندسی ، فاینانس و سرمایه گذاری است.

چشم انداز آینده رسا

  • تبدیل شدن به بهترین دروازه فعال ، برای کسب وکار مهندسی ، تامین مالی و سرمایه گذاری
  • تبدیل شدن به بهترین شریک محلی برای سرمایه گذاران خارجی
  • بازکردن بازار برای کسب و کارهای خدمات فنی مهندسی در کشور های همسایه
  • کمک کردن به سرمایه گذاران خارجی درسراسر جهان برای راه اندازی یک کسب و کار سالم و مستحکم ، امن و سود آور در ایران

رسالت

هدف ما توسعه سریع ایران با بهره گیری از پتانسیل های عظیم آن است و ما متعهدیم ،

  • برای ارائه کنندگان خدمات مهندسی و فن آوری و پشتیبانمان شریکی قابل اعتماد و ارزشمند باشیم
  • برای شرکای سرمایه گذار خارجی خود زمینه ساز سود آوری با رشد فزاینده باشیم
  • برای کارمندان خود محیطی جهت خود سازی و پیشرفت در کنار همکاران عالی رتبه فراهم سازیم

ارزش ها در رسا

ارزش ها در رسا همان رفتارها و مهارت ها ی ارزشمندی است که در کارمندان متبلور است و عبارتند از:

 – تشخیص                                           – شهامت

-ارتباطات                                            – شور

- تأثیرگذاری                                        – صداقت

- کنجکاوی                                           – فروتنی

- نوآوری                                             -ایمنی

که هستیم؟

رسا یک شرکت ایرانی الاصل است که توسط گروهی از موسسین دارای تجربه تجارت و روابط اقتصادی بین الملل با حدود نیم قرن سابقه تاسیس شده و زمینه فعالیت آن امور مهندسی ، فاینانس و سرمایه گذاری است

چه می کنیم؟

کار ما رو یا رویی با مشکلاتی است که دیگران نتوانسته اند آن را حل کنند . ما شرکای عالی انتخاب میکنیم ، به انجام پروژه های بزرگ و جدی نظر داریم و از روابط و اطلاعاتمان برای سوق دادن کسب وکار به جلو استفاده می کنیم

ما افراد حرفه ای را در سطوح محلی و جهانی به هم متصل میکنیم.

ابزار هدایت به بالای صفحه