hamkari
نحوه همکاری

رسا رایان به عنوان نقطه مشترک جهت تبادل اطلاعات و دانش میان دو کشور با شناسائی نیاز های داخل و همچنین امکانات موجود در خارج، بر آن است که با بومی سازی و معرفی فناوری های روز در کشور به همراه ارائه راهکارهای تأمین مالی (فاینانس) در خدمت صنعت کشور قرار گیرد.
هلدینگ مدیریتی رسا رایان علاوه بر ایجاد شرکت¬های تخصصی نیرو نظیر رسا انرژی که با اخذ مجوز از وزارت نیرو در حوزه تولید برق جهت شبکه سراسری و یا صادرات انرژی فعالیت می نماید، در قالب قرارداد¬های طرح و ساخت و تأمین مالی (EPCF) و یا تأمین سرمایه (Investment) خارجی با تضامین دولتی جهت پروژه-های B.O.T و یا B.O.O مشارکت می نماید.

- چگونگی انجام پروژه ها :
 تشکیل کنسرسیوم
EPC
EPCF
تأمین مالی
مشارکت و تأمین تجهیزات
قرارداد های B.O.T
قراردادهای B.O.O

- طرح های دارای الویت تأمین مالی
طرح های بسیاری در سراسر کشور موجود می باشد که به دلایل خاصی نیازمند تأمین مالی می باشند . نحوه تأمین مالی شرکت رسا رایان سینا عمدتاً از طریق شرکای خارجی خود می باشد .بر طبق قوانین جاری کشور پروژه هایی می توانند از تأمین مالی خارجی استفاده نمایند که اولاً این طرح ها دارای حمایت صندوق توسعه ملی باشند و ثانیاً بتوان از مجراهای قانونی مجوز فاینانس را بابت طرح دریافت نمود و دارای مجوز ماده ۶۲ باشند . شرکت رسا رایان با همکاری تیم های متخصص خود در داخل و خارج از کشور این طرح ها را بررسی می کنند و در صورتی که دارای شرایط مساعد باشند با استفاده از امکانات خود تأمین مالی پروژه را برعهده می گیرد.

ابزار هدایت به بالای صفحه