security
گروه امنیت

به دنبال پیشرفت فزاینده راهکارهای نظارت و حفاظت و همچنین نسل جدید این فناوری بر پایه شبکه های دیتا و تقاضای گسترده بازار، رسا رایان با اقدام به ورود به این عرصه توانست در همان ابتدا با استفاده از اعتبار و بدنه توانمند شرکت، اخذ نمایندگی از معتبرترین سازندگان بین المللی، توزیع محصول و پیاده سازیهای کارآمد آن را به ارمغان آورد و توان برنامه ریزی و اجرا در پروژه های مطرح را به اثبات برساند.

 

ابزار هدایت به بالای صفحه