sakhteman2
گروه ساختمان و هتل
گروه ساختمان رسا رایان یکی از فعالان در صنعت ساختمان می باشد. امور اجرایی این گروه که نقش سرمایه گذار و مدیریت کلان پروژه های عمرانی را بر عهده دارد، بصورت مشارکت یا برون سپاری با شرکای تجاری گروه انجام می گیرد. روال کار گروه بر این است که پس از شناسایی فرصت ها و پروژه های سرمایه گذاری اقدام به ارزیابی فنی و اقتصادی آنها نموده و در صورت توجیه پذیر بودن سرمایه گذاری، در پروژه مشارکت کرده و اقدام به عملیات ساخت و نهایتاً اقدام به فروش واحد های حاصله می نماید.

ماموریت اصلی این گروه، پیشرو بودن در صنعت ساختمان و استفاده از فن آوری های روز و گسترش سهم بازار جهت تأمین منافع پایدار برای شرکت می باشد. گروه ساختمان رسا رایان با بهره گیری از فناوری نوین، دانش روز و با بکارگیری نیروهای انسانی متخصص، ضمن ارتقای مستمر کیفیت، با رعایت اصل مشتری گرایی و حضور موثر در بازار پول و سرمایه مرتبط با بخش ساختمان به اهداف خود دست می یابد.

 

در این راستا، شرکت رسا رایان به منظور انتقال تجربه و سرمایه به کشور نمایندگی معظم ترین شرکت های ساختمانی چین را اخذ نموده است.

 

ابزار هدایت به بالای صفحه