naft2
گروه نفت و گاز و پتروشیمی
ایران چهارمین منابع عمده نفت و دومین منابع گاز را در جهان در اختیار دارد. گرچه در سال‌های اخیر تولید نفت کشور به‌دلیل تحریم ‌های تصویب ‌شده علیه ایران در بخش انرژی کاهش یافته و روند انجام پروژه های تفت و گاز (اکتشاف و تولید) را تحت تأثیر قرار داده، اما با تلاش و برنامه ریزیهای انجام شده احتمال می‌رود در آینده نزدیک تولید نفت ایران افزایش قابل توجهی داشته باشد. بر این اساس تخصیص بودجه و تامین منابع مالی مورد نیاز جهت اجرا پروژه ها و برنامه ها و همچنین مجهز شدن به فناوریهای روز، به عنوان ارکان اصلی برنامه ریزی و پیشرفت
دارای اهمیت می باشد. رسالت گروه نفت و گاز شرکت رسا رایان، شناخت و تامین نیازمندیهای این صنعت در کشور، در نظرگرفتن اولویت پروژه ها و جذب سرمایه گذاری خارجی با اولویت مشارکت، تامین مالی و انتقال فن آوری می باشد. بدین منظور ضمن ارتباط نزدیک با نهاد های دولتی و مشارکت با مشاوران، پیمانکاران و شرکتهای طرح و ساخت داخلی و خارجی، در حوزه هایی نظیر اکتشاف، حفاری، بهره برداری و انتقال با بهره گیری از امکانات و توانمندیهای تجاری و مالی شرکا خود در خارج از کشور، قادر به تامین منابع مالی ارزی و ریالی مورد نیاز پروژه ها می باشد.

 

 

ابزار هدایت به بالای صفحه